Provozní řád

Tento provozní řád jsou povinni dodržovat členové organizace, účastníci výcvikových kurzů i hosté.

 1. Po celou dobu od vstupu do areálu ZKO platí zákaz volného pobíhání psů, pokud není instruktorem / výcvikářem stanoveno dočasně jinak.
 2. Každý je odpovědný za svého psa a škody, které pes způsobí, hradí v plné výši majitel.
 3. Každý je povinen svým chováním zabraňovat vzniku škod na zařízení cvičiště.
 4. Psovodi před příchodem na cvičiště zajistí vyvenčení svých psů. Všichni jsou povinni exkrementy po svých psech uklidit na určené místo.
 5. Psovodi jsou povinni neprodleně uklízet exkrementy po svých psech i v přilehlém okolí, zejména podél přístupových cest.
 6. Dětem do 12-ti let věku je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů nebo oprávněného plnoletého zástupce.
 7. Každý je povinen dbát na bezpečnost ostatních. Pes, který je agresivní vůči lidem nebo psům musí být opatřen ochranným náhubkem, pokud instruktor nestanoví jinak.
 8. Štěňatům je vstup povolen nejdříve od 3 měsíců věku a s doložitelným absolvovaným kompletním očkováním.
 9. Vstup do areálu je možný pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti vzteklině, psince (kombinovaná) a kotcovému kašli. Pes musí být také řádně odčerven a odblešen.
 10. Psovod je povinen při výchově a výcviku psa používat přiměřené metody, za hrubé zacházení se psem může být psovod vyloučen z výcviku.
 11. Háravé feny se mohou výcviku zúčastnit pouze po dohodě s instruktorem.
 12. Platí zákaz volného pobíhání psů nejen na ploše cvičáku, ale i v okolním lese - psi budou vedeni zásadně na vodítku.
 13. Platí zákaz parkování na parkovišti, které patří hvězdárně a na příjezdových komunikacích. Pro parkování je se souhlasem OÚ Ondřejov vyhrazena plocha v ulici Nušlova - tzv. Starý lom (viz mapka).